Od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r. KM Wodzisław w dni robocze kursuje zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni wolne od nauki szkolnej.