Bilet jednorazowy za przewóz osób, zwierząt i rzeczy środkami komunikacji miejskiej (w przypadku przesiadki do 20 minut od rozpoczęcia podróży obowiązuje także w autobusie do którego nastąpiła przesiadka).

BILETY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Linie: A, B , C1, C2, C3, C4, D1, D2:

BILET JEDNORAZOWY: NORMALNY 2,00 ZŁ, ULGOWY 1,00 ZŁ.
BILET SIECIOWY MIESIĘCZNY: NORMALNY 60,00 ZŁ, ULGOWY 30,00 ZŁ.
BILET SIECIOWY 2-TYGODNIOWY: NORMALNY 30,00 ZŁ, ULGOWY 15,00 ZŁ.
BILET SIECIOWY 1-TYGODNIOWY: NORMALNY 15,00 ZŁ, ULGOWY 7,50 ZŁ.
BILET JEDNORAZOWY ZA PRZEWÓZ ZWIERZĘCIA, WÓZKA LUB BAGAŻU O WYMIARACH PRZEKRACZAJĄCYCH 40x60x80 cm: 1,00 ZŁ.

1. Punkt sprzedaży biletów okresowych:

W kasie biletowej na Dworcu Autobusowym w Galerii Handlowej „KARUZELA” (ul. Targowa Wodzisław Śląski) oraz w kasie biletowej na Dworcu PKP w Wodzisławiu Śląskim.

2. Opłaty dodatkowe:

Za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby: 100,00 ZŁ.
Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu: 80,00 ZŁ.
Za spowodowanie zatrzymania autobusu, wezwanie lub dowóz na Policję: 300,00 ZŁ.
Za przewóz bez ważnego biletu zwierzęcia, wózka lub bagażu o wymiarach przekraczających 40x60x80 cm: 40,00 ZŁ.

W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu do wysokości 50%.
W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu o 30%.

Numer rachunku bankowego do wpłat:
ING Bank Śląski S.A. 40 1050 1344 1000 0090 9624 5965

3. Postanowienia końcowe:

Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji, operator przyjmuje za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: wodzislaw@klosok.eu, biuro@klosok.eu lub pod numerem tel: 510-302-334.