Sprzedaż biletów miesięcznych Komunikacji Miejskiej na linie A, B, C, D na Dworcu PKP

01.08 w godzinach 10:00 – 14:00

02.08 w godzinach 10:00 – 14:00

03.08 w godzinach 09:00 – 13:00

04.08 w godzinach 09:00 – 13:00

05.08 w godzinach 09:00 – 13:00

06.08 w godzinach 09:00 – 13:00

16.08 w godzinach 09:00 – 13:00

17.08 w godzinach 09:00 – 13:00

22.08 w godzinach 15:00 – 19:00

23.08 w godzinach 15:00 – 19:00

24.08 w godzinach 15:00 – 19:00

25.08 w godzinach 15:00 – 19:00

27.08 w godzinach 15:00 – 19:00

28.08 w godzinach 15:00 – 19:00

29.08 w godzinach 15:00 – 19:00

30.08 w godzinach 15:00 – 19:00