Autor: Dyspozytor Wodzisław Śl.

Objazd w dniu 11 czerwca 2021 r. (piątek) na czas zamknięcia ulicy Jastrzębskiej

Linia A

W obu kierunkach objazd ulicami Leonida Teligii, Czarnieckiego w kierunku ulicy Jastrzębskiej, ominięcie przystanków Wilchwy Blazy, Wilchwy Szkoła, natomiast włączony do ruchu będzie przystanek Cyganek.

Linia B

W obu kierunkach objazd ulicą Leonida Teligii, ominięcie przystanków Wilchwy Blazy, Wilchwy Szkoła.


Objazd w dniu 10 czerwca 2021 r. na czas zamknięcia ulicy Jastrzębskiej

Linia A

W kierunku Osiedle Piastów objazd ulicami Leonida Teligi, Piaskowa, Władysława Syrokomli, ominięcie przystanków Wilchwy Blazy, Wilchwy Szkoła, Cyganek, Kopernika Szkoła.

W kierunku Wilchwy Osiedle objazd ulicami Skrzyszowska, Czarnieckiego, Leonida Teligi, ominięcie przystanków Kopernika Piekarnia, Kopernika Szkoła, Cyganek, Wilchwy Szkoła, Wilchwy Blazy. W zamian będą obsługiwane przystanki po trasie objazdu.

Linia B

W obu kierunkach objazd ulicą Leonida Teligii, ominięcie przystanków Wilchwy Blazy, Wilchwy Szkoła.